7-4-Toppturen

Veslekollen er fortsatt topp nr 5 av 7
Veslekollen er fortsatt topp nr 5 av 7 Foto: Kari Tveøy

Her kan du lese beskrivelsen av hele traseen til 7-4-toppturen vår som går 15. juni 2019.

Meld deg gjerne på nå.


TOPP 7 - BESKRIVELSE AV RUTA 

Ruta følger både blåmerka og umerka stier.  Noen få steder må vi følge skogsbilvei, men det aller meste av strekningen går på fine skogsstier.  Du vil se at vi har satt opp mange permanente skilt merket med TOPP 7 og en pil i riktig retning.  Ofte vil det stå:  TOPP 7 – følg blåmerket sti.  Det er imidlertid stier hvor vi ikke har fått tillatelse til å sette opp permanente skilt. Lørdag 15. juni vil vi merke disse stedene med bånd, men det er også viktig å kikke på kartet og følge beskrivelsen som følger.  

Start for ruta over 7 topper er Jordstasjonen i Hakadal.  Følg blåmerket sti opp til toppen av Rundkollen.   Etter besøk på toppen må du nå gå ned samme sti du kom opp ca. 500 m.  Ved et litt flatt parti vil du se et tråkk inn til venstre og litt oppover i skogen. Vi har fått tillatelse av Fylkesmannen i Oslo og Akershus til å merke og skilte sti i naturreservatet og håper nå på tillatelse også fra grunneier.  Da vil stien over Fugleknattene bli både skiltet og blåmerket før TOPP 7-turen.

Følg stien over til Fugleknattene.  Terrenget er lettgått.  Legg merke til den vakre og urørte naturen på Fugleknattene som nå er blitt en del av Rundkollen – Sortungsbekken naturreservat.  Det betyr at vi må vise varsomhet, unngå å skade trær og busker og ikke skremme fugler som hekker i området.    På den høyeste knatten er det satt opp en staur for å markere høyeste punkt. Følg stien videre over til Bukollen.  Litt før selve toppen kommer du inn på eldre, blåmerket sti som fører deg opp til toppen av kollen.  Fra Bukollenfølges blåmerket sti bratt ned Langveggen.  Stien krysser Vanningsveienog fortsetter nedover i skogen.   Buvannsbekkenkrysses over klopp.  Følg blåmerket sti til gården Lyngås og videre til stidele ved Gamle Raasjøvei, her følges skogsbilveien Lundenned i retning Aas Gaard.  Blåmerket rute tar av til venstre fra skogsbilveien.  Gå over brua og følg Naturstiensom er blåmerket nedover langsAasbekken.  Etter noen meter krysser naturstien veien opp til Aas gård. Ta til venstre noen få skritt oppover på veien og følg Naturstienvidere nedover.  Naturstien kommer ut i grusveien på nedsiden av Aas gaardog du følger veien ned, går forbi den gamle steinstøtten med våpenskjoldet til Aas og snart er du ute vedGamleveien. 

Nå krysser du rett over Gamleveien og tar ny, blåmerket sti langs jordet sørover.  Du passerer etter hvert et par gamle skibruer bygget i forbindelse med Holmenkollmarsjen.  Etter en stund kommer du inn i et område med gammel skog. Fire nye klopper er blitt bygget og den nye stien ryddet og blåmerket av dugnadsgjengen i TNT i løpet av to (lange) arbeidsdager før TOPP 7-turen i 2018.


Et kulturminne ble ryddet fram i dagen

Stien går gjennom et skogsområde som i dag er helt ukjent for mange i Nittedal kommune, men en gang var sagbruket som lå her en stor og viktig arbeidsplass for mange i Hakadal.  I 1905 ble det bygget et stort og moderne sagbruk med høvleri på sletta nedenfor Sagfossen der Nes sag, en av bygdas eldste sager hadde ligget.  I begynnelsen ble trematerialene kjørt med hest opp til lasterampa på Hakadal jernbanestasjon. I 1925 ble det bygget et sidejernbanespor ned til Sagtomta. På turen vil du passere en stor betongbru over Hakadalselva hvor jernbanevognene med trelast ble skjøvet med håndmakt over til en dreieskive og dreid 90 grader. Betongkonstruksjonen er synlig og passeres på stien vår som delvis følger sporet til den gamle jernbanen.


Sporet fra Hakadal stasjon gikk over riksveien på en skrånende bru. Traseen til dette sidesporet var så bratt at det var umulig å bruke lokomotiv. Jernbanevognene ble derfor vinsjet opp og ned fra dreieskiva som du vil passere på turen.   I 1948-49 ble all sagdrift innstilt ved Hakedals Verk og restene av denne omfattende virksomheten er stort sett fjernet. Sagdriften ble overført til Brekke sag ved Kjelsås og mange i arbeidstokken ble med på flyttelasset.     


Ta deg litt tid til å kikke på restene av det gamle sagbruket.  Det er også fint å se Hakadalselva som renner gjennom landskapet. Vi i Turkameratene Nittedal Turlag er meget fornøyd med den nye ruta som åpner opp for ny ferdsel i et til nå bortgjemt og glemt område av Hakadals historie.


Du er nå kommet fram ved undergangen og kan passere trygt under veien og over på den andre siden av riksvei 4. Følg gangveien opp til Sagstuveien,følg veien oppover og du er raskt oppe på Hakadal stasjon.    I helgeneer detHusflidsutsalg på stasjonen og damene der selger også kaffe og vafler så her kan en gjerne ta en velfortjent pause.   De har også fine sitteunderlag og annet som kan være nyttig å ha med seg på tur.  Her er det smart å fylle vannflasken og benytte toalettet innen på venterommet til stasjonen.   Følg beskrivelsen videre for de 4 neste toppene du skal opp på.


TUR OVER 4 TOPPER 

Turen over de siste fire toppene i turen over 7 topper fortsetter fra Hakadal stasjon.  

De som skal gå turen over 4 topper starter også turen sin her.

Fra stasjonen og husflidutsalget går du sørover på plattformen og krysser jernbanen over gangbrua og du følger veier, smett og skiløyper fram til Kariløypa.  Kariløypaer umerket og følges bratt opp til toppen av Varingskollen.  På toppen av Varingskollen ligger Varingstua.  Kafeen er betjent noen helger i løpet av sommeren / høsten.  Hakadal Idrettslag har åpen kafe lørdag 15. juni.   Fra Varingskollenfølger du blåmerket sti til stikryss. Ta til venstreher og følg blåmerket sti som går bratt og litt ulendt ned på sørsiden av toppen og du kommer ned på ei lita myr. Følg tråkket til venstrepå noen kavler over myra og følg sti forbi et lite tjern og opp gjennom et bittelite skogholt.  Du kommer nå opp på Veslekollen.    Fra Veslekollen følger du umerket sti ned hele ryggen på Veslekollen.  Pass på at du ikke tar av til venstre, men holder kursen rett nedover og ned en liten skråning.  Her kommer du ned på blåmerket sti som går ned til Fossestua og videre mot Nittedal stasjon.  Ved to stikryss nedover lia må du passe på at du ikketar av på blåmerket sti som går rundtVaringskollen, men følger blåmerket sti i retning Nittedal stasjon.  Rett etterFossestuasvinger blåmerket sti til venstre og fortsetter nedover i skogen, over et par klopper, forbi Abortjern til velteplassen øverst i skogsbilveien.  Fra velteplassen følger du skogsbilveien nedover og kommer til Høldippeldammenhvor dugnadsgjengen har laget godkjent bålplass med gode sittemøbler.   Det er fint å ta en matpause her ved bålplassen.  Kanskje frister en dukkert ?   Lørdag 15. juni serverer vi fiskekaker, gulrøtter og vørterøl på matstasjonen vår her.  Godsakene er sponset av Kiwi Hagan og Ringnes.  

Fra mat- og drikkestasjonen fortsetter du skogsbilveien nedover.  I veikrysset i bunnen av bakken tar du veien til høyreog går videre til Lurslia.  Her skal du krysse togsporet.  Stopp opp og lytt etter tog før du krysser skinnene.  Følg blåmerket sti nedover og du er snart nede på Sørlitangen.

De siste to toppene

Merk endringer i ruta etter stien langs mastene.

På Sørlitangentar du stien rett sørover langs kraftmastene.   Stien gir deg noe utsikt over dalen og rett foran deg i sør ser du Røverkulaog Brennberget, de to neste – og de to siste - toppene du skal bestige.  Stien svinger etter hvert inn i skogen og du forlater mastene.  Du får noen nedoverbakker, men et stykke nede i bakken tar du av en sti som går brått til høyre.  

Det er akkurat her du får den første store endringen i ruta for søndre del av TOPP 7 – 4! Stien du tok av til høyre nede i bakken fører deg snart ned en bratt kneik og du kommer ned i lysløypa.   Her tar du til høyre og følger lysløypa noen få meter oppover og vestover til du kommer til et stidele hvor en blåmerket traktorvei tar opp til venstre og sør- /sørvestover.   Følg traktorveien oppover.  Etter hvert kommer du opp til sommerstien som går i retning Slåttemyra og Movann, men så langt skal ikke du.   Et stykke mot sør kommer du til en skiltpost, her følger du stien som går rett fram i retning Burås og Sinober.  Nå er det bare å følge blåmerket sti helt til neste skiltpost hvor du følger sti i motbakkene opp til Sinober.  Stien følger delvis skiløype (noe våt) og blåmerket sti.  Du passerer idylliske Ormetjern på din vei, kanskje passer det fint med en liten matpause her, hvis du ikke tar en pause på Sinober.

Fra Sinober følger du blåmerket sti forbi DNT-hyttene Fjellvang, Røverhula og Nydalshytta.  Etter Nydalshytta er det lurt å følge tråkket som går lengst til høyre hvor det er lagt ut noen klopper i myra, hovedstien her er veldig våt. Ved neste skiltpost kort etter Nydalshytta, tar du av blåmerket sti inn til venstre.   Følg denne stien et stykke før du igjen tar av en helt ny (og derfor ikke så synlig) blåmerket sti inn til høyre.  Følg den nye stien og etter få minutter er du oppe på topp nummer 6 – Røverkula.  Etter besøk på toppen fortsetter du den nye blåmerka stien nedover på den andre siden av Røverkula.  Etter et stykke tar du av på en sti mot Nordskogen og Sørskogen.  Følg denne stien forbi Nordskogen hvor det en gang lå en liten husmannsplass og videre forbi Norskogtjernet på sti langs lysmastene bort til Sørskogen.   Sørskogen har åpen kafe på søndager i sommerhalvåretog hvor middagen serveres til alle turgåerne lørdag 15. juni. 

OBS: Endret rute etter Sørskogen:

Etter middagen har du nå igjen å bestige topp nummer 7, Brennberget, som er Lillomarkas høyeste topp.  For å komme dit følger du blåmerka sti opp lia nord for Sørskogen, over et noe flatt område på ryggen av kollen før du klatrer opp til selve toppen.  Etter passering av selve topp-punktet, går stien ned til venstre forbi noen trær, og du kommer ut på vestsiden av kollen med fin utsikt vestover i Nordmarka.

Stien fortsetter videre nordover, gjennom et skogholt og du er snart på et utsiktspunkt på nordsiden av kollen.  Her er det fint utsikt mot nord, over dalen, Nordmarka og Romeriksåsene.  Herfra går det bratt utfor ned fra Brennberget.  Følg blåmerka sti ned over et stort hogstfelt til stien møter vei /skiløypetraseen mot Sørli.  Skogsbilveien er nå oppkjørt på grunn av hogst og ødelagt av flomvann.  Etter vel 500 meter meter kan du forlate veien og følge blåmerket sti ned til høyre. Stien krysser snart Sinoberveienog du fortsetter rett inn på den andre siden av veien.  Her går stien under mastene, til høyre for deg ser du et jakttårn i kamuflasjefarger. Pass på å ta til høyre i stikrysset du snart kommer til og følg denne stien bratt nedover lia til du er nede i skogsbilveien mellom Sagtomta og Jensrud.   Her må du følge veien noen hundre meter, du kan så vidt skimte Jensrudsom ligger inne i skogen til venstre for deg.  Der hvor skogsbilveien svinger brått østover, tar du av fra veien og følger en bred og velbrukt sti som går rett fram nordover. Følg denne stien nedover i skogen til du møter blåmerket sti og ta da til høyre.  

Gjennom enda et gammel industriområde

Etter en bratt nedoverbakke kommer du snart ned til Kruttmølla og området til det gamle Nitedals Krudtverk hvor det ble produsert krutt i en 100-årsperiode.  Dette var en gang en stor og farlig arbeidsplass i Nittedal.  Turlaget har i samarbeid med Nittedal Historielag og Krudtverkets Venner satt opp en minnetavle over de 17 som mistet livet sitt her. Dugnadsgjengen til Turkameratene Nittedal Turlag har sin base i dette området.  Hver tirsdag møtes de mellom kl. 10 – 14.00.  De produserer ved til bålplassene rundt omkring i Marka og de lager fine utemøbler til rasteplasser.  Målet er å gjøre det gamle industriområdet som lå avstengt med piggtrådgjerder i mange år til et populært tur- og friluftsområde.  Og det er et ønske at den trange bekkedalen skal fungere som en kanal mellom det nye sentrum i Nittedal og Marka.

Snart er du nede ved undergangen under Svartkruttveien.    Du fortsetter turveien og krysser brua overØrfiskebekken.  Nå kommer du opp i urbane strøk og kan igjen se biler og asfalterte veier.  Du er nå iKvernstuveienog har den nederst blokka på Nygård til venstre for deg.  Gå over til fortauet på venstre side og gå nedover Kvernstuveien, men bare et lite stykke.  Rett nedenfor busstoppet (på høyre side av veien) krysser du Kvernstuveien igjen og kommer over på høyre side.  Her ser du en sti som går inn til høyre.  Ved sletta du snart kommer til, ta deg tid til å gå en svingom noen få skritt til høyre bort fra stien, her kan du beundre en fin foss – i alle fall hvis det er bra med vann i Ørfiskebekken.  Du er nå inne på området som heter Kvernstujordethvor det skal bygges mange nye boligblokker. Følg stien nedover.  Du kommer til en ny bru over Ørfiskebekken og krysser igjen bekken.  Nå kommer du inn på området til Ridehuset ved Mo gård.  Fortsett gangveien som går parallelt med Svartkruttveien og etter et par hundre meter er du inne på området og P-plassen til Flammen.


Gratulerer - du har gjennomført en flott TOPPTUR gjennom Nittedal! 


Det blir topptur neste år også, nærmere bestemt lørdag 15. juni.  Vi kommer til å gjøre noen endringer av utgangspunkt og mål, som neste år blir Kulturverket Flammen. Vi sløyfer alternativet med to topper, og beholder altså valget mellom 7 og 4. Den siste delen av ruta blir også noe annerledes, og så snart vi har alle detaljer på plass, vil vi legge ut hele beskrivelsen her.

Så minner vi om at vi allerede har åpnet for påmelding, og hvis du melder deg på innen 31.12., får du 50 kroner i avslag på deltakeravgiften.  Husk å oppgi om du skal gå 7 eller 4 topper.

MELD DEG PÅ HER!