Turkalenderen vår er klar

Nå kan du kose deg ved å se hvilke turer vi tilbyr i år. Turkalenderen vår for 2019 er klar.

I tillegg til at du kan se turkalenderen digitalt her, har vi lagt ut gratis eksemplarer på flere steder i bygda.  Den ligger for eksempel i Flammen, på biblioteket, på rådhuset, på lege- og tannlegekontorer, i sportsforretningene, på Landhandleriet og Nybrent, på Åneby og Hakadal stasjon.

Som du vil se, er turene våre markert på de ulike datoene uten utfyllende infomasjon.  Den legger vi ut her på hjemmesiden og på facebooksiden vår etter hvert.  Informasjon om turene legger vi også ut på Varingens Det skjer-kalender.

Vi minner samtidig om 7-4-toppturen vår som i år går lørdag 15. juni.  Du kan melde deg på her.

Godt nytt turår!


Skrevet av Kari Tveøy 1. mars 2019