Årsmøtet vårt er 20. mars

Foto: Kari Tveøy

Vi minner om at årsmøtet vårt blir onsdag 20. mars i Lillesalen, Flammen

Agenda kommer på denne siden og på Facebook 14 dager før årsmøtet.  Saker som ønskes tatt opp, må være oss i hende senest 1. mars.

Skrevet av Kari Tveøy 19. februar 2019