Velkommen til årsmøte

Vi har årsmøte i Flammen 20. mars
Vi har årsmøte i Flammen 20. mars Foto: Kari Tveøy

Årsmøtet vårt blir i Lillesalen, Flammen onsdag 20. mars.  Etter årsmøtesakene blir det foredrag om Oddvar Brå av forfatter Thor Gotaas.

/Users/karitv/Desktop/TNT 2017/TNT-logo.png

Velkommen til årsmøte 20.mars 2019

Kl. 18.30 i Kulturverket Flammen lillesalen

Sak 1 Konstituering

Valg av dirigent

Valg av referent

Valg av to medlemmer til tellekorps


Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet

Saksopplysninger: I henhold til turlagets vedtekter skal tid og sted for årsmøte annonseres i lokalavisa innen 6 uker før årsmøte. Innkomne forslag skal være inne innen en måned før årsmøte.  Innkalling til årsmøte legges på lagets hjemmeside senest 14 dager før årsmøtedatoen. 

Styrets forslag til dagsorden

Sak 1        Konstituering
Sak 2        Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet
Sak 3   Årsmelding for 2018
Sak 4   Regnskap for 2018
Sak 5   Innkomne forslag 

Sak 6   Informasjon om framdriften til fjorårets forslag: Alternativ tilknytning til DNT OO
Sak 7   Valg av styremedlemmer

Sak 8   Valg av valgkomite

Sak 3 Årsmelding for 2018

Saksdokumenter: Årsmelding 2018 er vedlagt.

Sak 4Regnskap for 2018

Saksdokumenter: Regnskap 2018 (som er del av DNT OO sitt regnskap) er vedlagt

Sak 5 Innkomne forslag - ingen


Sak 6 Informasjon om framdriften til fjorårets forslag: Alternativ tilknytning til DNT 

Sak 7 Valg av styremedlemmer

Saksdokumenter: Valgkomiteens innstilling vil foreligge på møtet.


Sak 8 Valg av valgkomite
Enav valgkomiteensmedlemmer er på valg og styret skal utpeke ytterligere et medlem

Skrevet av Kari Tveøy 5. mars 2019