Milli og Kate ble takket av

Milli Lilleeng gikk ut av styret på årsmøtet vårt og ble behørig takket med blomster og gave
Milli Lilleeng gikk ut av styret på årsmøtet vårt og ble behørig takket med blomster og gave

"Turgeneralen" vår, Milli Lilleeng, ønsket ikke å stille til gjenvalg på årsmøtet sist onsdag.  Hun har gjort en formidabel innsats for turlaget, faktisk også før det ble etablert som et lokalt turlag under DNT Oslo og Omegn. Hun fikk en velfortjent takk for jobben hun har gjort.  

Kate Bye, som har hatt ansvaret for Turkompis-prosjektet vårt i to år, ønsket heller ikke gjenvalg.

De øvrige styremedlemmene som var på valg i år, var Erik Andrew og Kari Tveøy.  Begge sa seg villige til å fortsette i to år til, og ble gjenvalgt.

Årsmøtet godkjente alt som skulle godkjennes.  Det hadde ikke kommet inn forslag, men leder Birger Andersen orienterte om status for fjorårets forslag om å se på alternative tilknytningsformer til DNT Oslo og Omegn.  Det blir nå satt ned et eget turlagsutvalg som behandler denne saken videre.

Styret i 2019 består altså nå av leder Birger Andersen, dugnadsansvarlig Dag Helland Pettersen, stiansvarlig Frode Sandersen, kulturminneansvarlig Erik Andrew, media- og kommunikasjonsansvarlig Kari Tveøy og leder for Barnas Turlag Nittedal, Ina Jerijærvi.

Kate Bye har gjort en god jobb med Turkompis-prosjektet vårt og ble takket for det da hun gikk ut av styret.
Kate Bye har gjort en god jobb med Turkompis-prosjektet vårt og ble takket for det da hun gikk ut av styret. Foto: Kari Tveøy

Skrevet av Kari Tveøy 25. mars 2019