Søndag får du flere valg

Både kort og lang tur går innom Masjørgengruva.
Både kort og lang tur går innom Masjørgengruva.

Søndagens tur i Lillomarka har to traseer, en kortere på 7 km og en lengre på 14 km.  Men begge går innom Masjørgengruva.

Begge turene starter fra den øverste p-plassen ved Slattum skole. Velger du å være med på den lengste turen, må du møte der klokka 10.00 søndag morgen. Velger du den kortere traseen, møter du opp klokka 11.00.

Fra Slattum skole går den lengste turen over Høyfjellsmyra til Skredderudtjernet og opp til Kjulstjern. Vi passerer Sørskogen før vi går inn i tett granskog til Holåsen, 440 moh. Her står granskogen stor og mektig, så det er ingen utsikt fra denne høyden. Så går vi sørover ned til speiderhytta, som disponeres av 1. Slattum speidertropp, ved Vennervann. Her kan vi se minneplate med navnet på tre speidere fra Oslo 17. tropp som ble henrettet i 1944. På turen videre passerer vi Søndre Langvann før vi kommer til Seterhøgda hvorfra vi nå kan skimte Lilloseter. Herfra er det bratt ned til Lilloseter, hvor det sikkert gjør godt med en liten pause.

Radiostasjonen på Dalbekk.

 Videre går vi nå på sti ned til Dalbekk, et hyttefelt med ca. 60 hytter. På en av hyttene kan vi på et skilt lese at SiS-radiostasjonen «Olga» opererte her høsten 1944. 

Fra Dalbekk følger vi en sti ned til Skredderud hvor vi ved nordenden velger en sti vestover som fører oss til Masjørgengruva hvor det først på 1900-tallet ble lett etter kobber. Ta med lommelykt hvis du vil bli med inn i hula!Herfra følger vi lysløypa ned til Slattum skole. Anne Engan og Asbjørn Bråthen er turledere.

Bålrast ved Skredderudtjern

Den kortere traseen passer fint for barnefamilier og andre som ikke ønsker å gå så langt. Vi regner med å bruke omring tre timer på ruta som er 7 km.

Hvis du kommer med buss, kan du ta gangveien som går fra undergangen nede på hovedveien, opp bakken og gjennom skolen til p-plassen.

Vi går på fine stier gjennom skogen helt fram til Skredderudtjern hvor vi fyrer opp bål og spiser matpakka.  Etter rasten fortsetter vi på lysløypa rundt vannet og kommer etter hvert fram til Masjørgengruva.  Her er det spennende å ta en titt inn i gruvegangen, og det kan være lurt å ta med seg lommelykt eller hodelykt.  Historien om gruva får du når vi kommer dit, men du kan også lese om Masjørgengruva i Markaleksikonet.  Fra gruva følger vi lysløypa tilbake til Slattum.  Anne Berit Hjermann, Anne Grete Østernes og Milli Lilleeng er turledere og ønsker små og store velkommen med på en fin høsttur.

Fint med rast ved Skredderudtjern.
Fint med rast ved Skredderudtjern. Foto: Milli Lilleeng

Skrevet av Kari Tveøy 19. september 2019