Bli med oss på vinterturer

Ennå er det snøbart, men selv om snøen skulle komme, finner vi  stier å gå på.
Ennå er det snøbart, men selv om snøen skulle komme, finner vi stier å gå på. Foto: Kari Tveøy

Selv om våren/sommeren/høstens tursesong er over for i år, setter ikke turlaget seg innendørs for å vente på våren.  Nei, nå inviterer vi til vinterturer hver torsdag.

I november, desember og januar går vinterturene til fots i Midtbygda.  I februar går vi i Søndre, og i mars går vi i Hakadal.

Den første vinterturen går torsdag 7. november, og i Midtbygda er vårt fast oppmøtested p-plassen i Sørliveien, og alltid kl. 10.30. Dit går det også fint å komme med kollektivtransport, enten med lokalbuss eller lokaltog.

Denne første torsdagen går vi toppen av Laskerudåsen.  Hvis været innbyr til utendørs rast, gjør vi. Hvis ikke, raster på Nittedal landhandleri etter turen.

Ta med matpakke og termos, gjerne også sitteunderlag hvis vi raster ute.

Turledere i Midtbygda er Milli Lilleeng og Anne Berit Hjermann.

Vel møtt til en ny tursesong!


Skrevet av Kari Tveøy 29. oktober 2019