Vi utsetter årsmøtet

Slik koronasituasjonen er nå, velger vi å utsette årsmøtet som var planlagt torsdag 19. mars.

Turlaget ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden som skal hindre smittespredning så langt det lar seg gjøre. Derfor har vi vedtatt å utsette årsmøtet vårt.

Per i dag er det ikke mulig å si når vi kan komme med en ny dato, men den vil selvfølgelig bli kunngjort i god tid.

Skrevet av Kari Tveøy 12. mars 2020