Ta påsketuren til Kirkesteinen

Kirkesteinen er ett av turpassmålene våre
Kirkesteinen er ett av turpassmålene våre Foto: Kari Tveøy

Det blir ikke noen gudstjenester i kirkene i påsken, bare på nettet. Så hvorfor ikke ta turen til Kirkesteinen i Nordmarka?

Start ved Elnes i Hakadal

Den korteste veien inn til Kirkesteinen er fra Elnes i Hakadal. Skogsbilveien følges fra den private bommen der. Det er noen motbakker i starten. Når du kommer til vi kaller Høgda, så svinger skogsbilveien til venstre. Vi følger blåstien rett fram, krysser elva Ela på ei fin bru og fortsetter til vi kommer opp på veien fra Stryken. Da ser vi det røde huset på Nordmarkplassen Bakken. Vi går til vi kommer til der veien svinger. Der står det mange skilt på en stamme på høyre siden. Det er ikke noen pil til Kirkesteien, for den stien er ikke blåmerket. Men gå den tydelige stien oppover bakken. Stien går gjennom skog og hogstflater. Når du er på toppen av bakken ved den første hogstflata. Snu deg og få et vakkert utsyn. På den neste hogstflata var stien litt utydelig, det var mye gras der. Men dere ser noen store steiner og stien går ved dem. 

Bysteinen

Stien fortsetter innover i skog og litt mer åpent terreng. Dere passerer en diger stein som er flat på toppen. Den kalles Bysteinen. Den har en omkrets på 12 meter og over 2 meter høy. Denne steinen lå ved den gamle veien til Oslo. Det sies at høyden på steinen passet til å ta av kløvet av hesteryggen og hvile der.

Kirkesteinen er et turpassmål

Fortsett så stien videre og nå svinger den ut på ei stor hogstflate. Og der ser du Kirkesteinen. Steinen er nesten 3 meter høy og fra den ene sida, har den form som et kirkespir. Det var langt til kirke for de som bodde i Nordmarka for 150 år siden. Det heter seg at de på søndager gikk til Kirkesteinen, der kunne de se Hakadal kirke. Steinen blir også kalt Linskjørkja. Det navnet kan komme av at de hørte kirkeklokkene som en svak, lun lyd der

Nå passer det med kafferasten her.  Husk å klippe på post 9 i Turpassheftet. Hvis du går noen meter til høyre fra steinen, slik at de høye granene ikke stenger sikten mot dalen, så kan du skimte Hakadal kirke.

Du har to valg for hjemturen

Når du kommer ned på skogsbilveien, ved Bakken, kan du enten gå samme vei tilbake til Elnes, eller du kan gå om demningen ved Elvann. Velger du det siste, går du rett over veien og følger blåstien mot Trehørningen, ned, over to bekker og opp en lang bakke til du kommer til stikrysset. Der tar du til venstre. Elvika passeres før dere kommer til demningen. Gå over den og så kommer dere til ei hytte. Gå så skogsbilen og sving til venstre så dere kommer til høgda. Så går dere veien tilbake til Elnes 

Spor etter dyr

Det er ikke lett å få øye på noen dyr, når en går tur, men spor etter dyr er lett å finne. Det kan være ulike lorter=bæsj, kongler det er spist på eller fjær. 

Lengde på turen: Samme vei fram og tilbake ca. 6 km.  Om demningen på Elvann snaut 9 km. Det var is på store deler av veien 29.mars, så da var det greit med brodder på skoene. 

Til slutt vil vi oppfordre til ikke å gå mange sammen og å være forsiktige. GOD TUR.

Fra Kirkesteinen kan du skimte Hakadal kirke
Fra Kirkesteinen kan du skimte Hakadal kirke Foto: Haldis Østby

Skrevet av Kari Tveøy 4. april 2020