To kortreiste turer for korte ben

Utsikten fra Mostuberget er flott!
Utsikten fra Mostuberget er flott! Foto: Kari Tveøy

Vi som bor i Nittedal, er velsignet med store skogsområder å gå på tur i, på begge sider av dalen, fra nord til sør.  Men vi har også fine turer i nærområdet som passer særlig godt for barnefamiliene.

Vi har to anbefalinger i dag til korte turer i området midt i bygda. Mange er selvfølgelig kjent med disse traseene fra tidligere, men for alle som flytter til for eksempel Kruttverket, tenker vi at det kan være nyttig å få noen ideer til uteaktiviteter i det helt nære miljøet.

TUR NR. 1: MOSTUBERGET, JENSRUD OG KRUDTVÆRKET

Vi starter fra p-plassen ved Flammen, der er det godt med plasser.  Vi følger stien forbi hestesenteret, over Rådmannsbrua og videre langs gjerdet som nå er satt opp ved byggeområdet Kvernstua. Vi kommer opp på Kvernstuveien og følger denne før vi tar brua over Ørfiskebekken.  For å slippe å krysse Svartkruttveien, velger vi å gå under brua der og tar så blåstien som går til venstre straks etterpå.

Stien er fin å gå på oppover og ikke altfor bratt.  Etter 1 ½ km er vi på Mostuberget, og derfra har vi vid utsikt mot bygda. 

Vi fortsetter på blåstien bort til den gamle husmannsplassen Jensrud, der turlaget har tradisjon med å åpne tursesongen, noe som muligens ikke kan gjennomføres i år. Hvis vi ønsker en lengre tur, kan vi følge sti til Sinober. Hvis ikke, tar vi veien nordover fra Jensrud og tar av på stien som fører oss ned til Krudtværket. Vi går gjennom det gamle, spennende industriområdet og leser på informasjonstavlene, og ikke minst, ser minnetavlen over dem som omkom i ulykkene her. 

Vi avslutter som vi begynte, på stien som tar oss under Svartkruttveien, over Ørfiskebekken, langs Kvernstua og ridesenteret og tilbake til Flammen.

Lengde: Cirka 5 km på sti og skogsbilvei.

TUR NR. 2: TUMYRVEIEN, VÅRJEVNDØGNKOLLEN, HØLDIPPELEN

Vi starter fra p-plassen innerst i Tumyrveien. Stien går oppover forbi vanntårnet og langs den fine alleen nordover. Etter 800 meter er vi på Linfåningshøgda, og stien til Vårjevndøgnkollen tar av mot vest før vi kommer så langt, men er ikke så lett å se. På Vårjevndøgnkollen er det laget til benker, så her er det mulig å raste. Herfra har vi to valg, vi kan fortsette nordover til nordenden av Høldippelen, eller vi kan følge stien vestover til demningen i Høldippelen. Hvis vi velger den nordlige traseen, får vi en bratt nedstigning til stien som kommer opp fra Ånebydalen. Kan by på litt spenning for større barn. Denne stien tar oss etter hvert sørover til grusveien som vi kan følge ned til det populære rastestedet ved Høldippelen.  Derfra følger vi skogsbilveien tilbake til Tumyrveien.

Lengde: Cirka 3,5 km hvis vi går via nordenden av Høldippelen, cirka 2 km hvis vi går rett over til demningen ved Høldippelen. Begge traseer på sti og skogsbilvei.

LEK UNDERVEIS

Lokkemidler av forskjellig slag kan være gode å ty til for barn på tur.  Én ting er premiering i form av noe godt å putte i munnen, noe annet kan være leker mens vi går. Vi anbefaler denne: «I spy with my eye something that starts with a letter…”  Altså: jeg ser noe som begynner med bokstaven…  Den som gjetter riktig, tar neste spørsmål.  Kan gjentas veldig mange ganger!Høldippelen er et fint sted å raste
Høldippelen er et fint sted å raste Foto: Kari Tveøy
Den gamle husmannsplassen Jensrud
Den gamle husmannsplassen Jensrud Foto: Kari Tveøy
Veien opp til Linfåningshøgda/Vårjevndøgnkollen går langs denne flotte alleen
Veien opp til Linfåningshøgda/Vårjevndøgnkollen går langs denne flotte alleen Foto: Kari Tveøy

Skrevet av Kari Tveøy 9. april 2020