Stjeler ved fra Romstjern

Veden som ligger lagret her skal brukes på bålplassen samme sted.  Den skal ikke bæres hjem i bæreposer!
Veden som ligger lagret her skal brukes på bålplassen samme sted. Den skal ikke bæres hjem i bæreposer! Foto: Kari Tveøy

Veden på Romstjern skal ikke tas med hjem!

Om det skyldes at folk er korttenkte eller frekke, vet vi ikke. Men å forsyne seg med ved og ta med hjem fra fra turlagets vedbod på Romstjern, er uansett ikke greit. Det er faktisk forbudt.
Vi er oppgitt over gjentatte ganger å oppleve at veden på Romstjern ikke blir brukt til det formålet den er tiltenkt, nemlig å fyre opp et hyggelig bål mens man tar en rast ved vannet i Lillomarka. Og som et godt alternativ til engangsgrill.
Senest for noen dager siden vet vi at en person fylte to bæreposer med ved og vandret fornøyd avgårde i retning Skytta. Vedkommende ble faktisk observert og videofilmet. Per i dag ønsker vi ikke å anmelde tyveriet eller offentliggjøre filmen, men hvis dette gjentar seg, ser vi oss nødt til å foreta oss noe.
Vi kjenner også til et annet tilfelle der de som hadde forsynt seg med ved, ble stoppet og spurt hvor de hadde fått veden fra. De svarte at de hadde fått den fra vedboden ved Romstjern og trodde åpenbart at det var greit.
Nok et tilfelle har vært at ungdommer en helg klarte å brenne opp all veden fra boden som var fylt helt opp noen dager tidligere.
Vi understreker at på bålplassene, både ved Romstjern og de andre stedene vi i turlaget har opparbeidet bålplasser, er veden kappet opp og fraktet dit av turlagets folk på dugnad. Når vedlageret blir misbrukt eller stjålet fra, fører dette til stor frustrasjon blant de frivillige dugnadsarbeiderne som har jobbet mye for å klargjøre veden. 
Vi har diskutert om vi rett og slett må slutte å forsyne Romstjern med ved, noe vi selvfølgelig ikke ønsker. Men hvis vi får flere rapporter om tyverier, kan dette bli konsekvensen.

Kapping og utkjøring av veden til de godkjente bålplassene i bygda gjøres av turlagets folk på dugnad.
Kapping og utkjøring av veden til de godkjente bålplassene i bygda gjøres av turlagets folk på dugnad. Foto: Birger Andersen

Skrevet av Kari Tveøy 2. mai 2020