Den første av to historiske vandringer

TNT-turleder Ståle Pinslie vet alt som er verdt å vite om historiske veier i vårt område. På to søndagsturer i høst formidler han sine kunnskaper til turdeltakerne. Den første vandringen skjer førstkommende søndag, 13. september.

På denne vandringen kan deltakerne velge mellom å gå den korteste traseen på 9 km eller den noe lengre på 12 km.

Alle som vil være med, møter på Nittedal stasjon kl. 10.00. Derfra går turen ned til blåstien ved Mostua.

–Snart er vi inne på en sti som går rettlinjet fram til Burås, så går vi blåstien som vi følger nesten til Movann før vi runder vestre Torkilstuhøgda.  Her, med utsyn mot Maridalen, tar vi en spisepause, sier Ståle.

To alternativer

Nede i Skillingsdalen går den korte turen ned til Snippen der det går tog tilbake til Nittedal.  Den lengste traseen fortsetter på sti under Barlindåsen. Det gamle veifaret krysser jernbanen, men turlederen velger i stedet en sikker overgang ved Sandermosen stasjon og går Greveveien derfra og opp til Snippen stasjon.

Kan scanne ruta

For de interesserte legger Ståle til at de første kjerreveiene her i landet ble anlagt i sekelskiftt 1700/1800. Før det, men også til innpå 1900-tallet, dro våre forfedre til fots eller til høst gjennom skogen og innover til byen. Gjennom gamle kart og møysommelige søk i landskapet har han avdekket farene, og nå deler han altså disse med turdeltakerne.

–Veiene fra Oslo gjennom Nordmarka er beskrevet i Maridalens Venners årsskrift for 2017. I boka som også kan lastes ned fra Maridalens Venner, kan du scanne QR-koden for hver enkelt tur, finne beskrivelse av turene på sidene 21-42 og åpne et interaktivt kart på mobilen slik at du kan følge stien, sier Pinslie.

Den neste vandringen blir søndag 4. oktober, da fra Hakadal.

Skrevet av Kari Tveøy 11. september 2020