Pusser opp Jensrud

Jensrud kan bli et flott samlingssted for barnefamilier
Jensrud kan bli et flott samlingssted for barnefamilier Foto: Milli Lilleeng

Vi gleder oss over at TNT og Staven 4H har inngått en samarbeids- og bruksrettsavtale med Nittedal kommune om Jensrud.

Husmannsplassen Jensrud nord i Lillomarka, midt mellom Sagtomta og Waage Dam, eies av kommunen etter at plassen ble gitt som testamentarisk gave fra den siste eieren Johan Jensrud. Kommunen er nå i ferd med å rehabilitere bygningene og lar Staven 4H og TNT få benytte plassen til aktiviteter. En rekke trær vil bli felt, oppsetting av flaggstang og etablering av en brannsikker bålplass er planlagt. Det diskuteres nå hvordan plassen best kan brukes av lokalbefolkningen og spesielt av barn. Naturligvis håper vi også å kunne invitere til sesongåpning på Jensrud våren 2021, som vår tradisjon tilsier. Koronaen og snøforholdene avgjør!

Det er ellers to husmannsplasser i Nittedal som heter nesten det samme og som ikke må forveksles.  Jensrud er den som er aktuell for turlaget og Staven 4H, og den ligger altså i Lillomarka, mens plassen Jenserud ligger i Nordmarka nord i bygda.

Johan Jensrud var pleiebroren til Aslaug Sørskogen (kalt mor Sørskogen). Hun hadde arvet plassen etter foreldrene som het August og Kristine (Stina) Jensrud.  Han var kurvmaker og lagde kurver av piletreskudd, og det er en egen bygning på eiendommen som kalles kurvmakerstua, bygget av tømmer fra den gamle stallen på Burås.  August underviste på Kunst- og håndverkskolen og arbeidet en tid på Nitedals Krudtværk.  Alt dette står å lese i Markaleksikon for Nittedal, utgitt i 2017.


Ny vegg
Ny vegg Foto: Milli Lilleeng
Rehabiliteringen er i gang
Rehabiliteringen er i gang Foto: Milli Lilleeng

Skrevet av Kari Tveøy 9. oktober 2020