Til Sinober på gule stier

En spektakulær fjellkløft hører med til turen - hvis du vil
En spektakulær fjellkløft hører med til turen - hvis du vil Foto: Milli Lilleeng

Har du forsøkt å gå på gamle, gulmerka stier opp til Sinober?  Med denne ukas turtips vil vi inspirere deg til å prøve en fin runde gjennom skogen opp til Sinober.  Vi har også slengt på en liten ekstratur opp til Røverkula (430 m.o.h.).

Turen med ekstrarunden er på vel 10 km. På Sinober er det åpen kafé i helgen, og ellers er det åpen varmestue for markatravere sånn at du kan ta rasten din innendørs hvis du vil.

Det er flere «innganger» til de gule stiene.  To av stiene, som starter i Dammyrdalen, er nå i dårlig stand på grunn av hogst og kjøring med store skogsmaskiner.   Vi har derfor unngått disse to stiene.  

Vi har valgt å starte turen på utfartsparkeringen i Georg Frølichs vei i Kruttverket.  Herfra krysser du Ørfiskebekken og kommer opp i lysløypa.  Ta til venstre og følg lysløypa én km til du kommer til en blåmerka kjerrevei som tar av til venstre oppover i lia.  Du er nå inne på traseen til 7-toppsturen og skal følge denne blåmerka stien et godt stykke sørover. Etter enda en km kommer du snart til en ny, fin bru som stigruppa i turlaget har satt opp i høst.  To tidligere bruer er blitt ødelagt de siste par årene.  Vi får håpe at den nye brua får stå i fred og være til hjelp når vi skal krysse bekken fra Slåttemyra.  Etter noen meter fortsetter blåmerka sti og 7-toppstraseen rett fram og oppover i retning Burås.  Her skal du ta av fra blåstien og gå til venstre på sti med svake, gule merker.  Du er nå inne på den gule stien som vi kan kalle E6-en gjennom området, for alle andre stier krysser denne hovedstien.   Etter et stykke på hovedstien møter du en kryssende, blåmerka sti.   Det er den ene av stiene fra Dammyrdalen som også går opp til Burås.  Du skal ikke ta denne stien, men fortsette videre på samme, gulmerka sti opp en liten bakke.  Følg nøye med nå, for snart tar du av til høyre.  Det er satt opp skråpinner her som du kan følge over et vått, lite område og så bratt oppover en smal sti.  Du er nå inne på en annen gulmerka sti, den snareste veien opp til Sinober. Stien fører deg etter hvert forbi en elgpost som i normale tider har sitteplass for to turgåere.

Etter å ha passert elgposten møter stien vår kjerreveien fra Jensrud.  Ta til høyre her og følg denne stien/kjerreveien videre.  Den fører deg bl.a. forbi Momyra som har fått sitt eget dikt som du kan lese før du går kloppa over bekken.  Snart er du oppe ved et stort hogstfelt.  Stien går i kanten oppover og så inn i et skogholt.  Litt stigning til, og snart ser du Sinoberveien foran deg.  Her tar du til høyre og etter 400 meter er du fremme på Sinober.  Her oppe ligger også DNT-hyttene Fjellvang, Røverhula og Nydalshytta med fine rasteplasser utenfor hyttene.   Stien opp til Røverkula er godt merket fra der den starter sør for Nydalshytta og behøver ingen nærmere beskrivelse.

Ned igjen fra Sinober går du samme vei tilbake helt til stikrysset der du kom innpå fra elgposten med to sitteplasser.  Nå fortsetter du kjerreveien bratt nedover.  Etter et par hundre meter, der kjerreveien gjør en sving til høyre, fortsetter du rett fram på en fin, gulmerka sti.  Stien du går på nå kan også by på en spennende overraskelse - bare noen få meter til venstre, men likevel usynlig fra selve stien.    Et stykke nede i lia, rett etter at du har passert en liten bekk, kan du ta av et far til venstre. Følger du med på TOPO kan du se der hvor sporet vårt nå gjør et avvik fra stien. Gå litt nedover mellom noen trær.  Snart  kikker du ned i en dramatisk fjellkløft med stupbratte fjellvegger på begge sider av juvet.  Det er mulig å gå gjennom den trange kløfta og komme opp igjen til stien et godt stykke nedenfor.  Vær forsiktig og se deg godt for!  

Tilbake igjen på stien fortsetter du nedover til stien møter E6-en som du nå bare skal krysse.  Fortsett på stien som går litt oppover i østlig retning.  Og vipps – etter ca. en halv km er du ute i Maristubben. Nå kan du følge den fine, nye traseen bort til Dammyrdalen, ta skogsbilveien tilbake til lysløypa og så er du snart framme på parkeringsplassen i Georg Frølichs vei.  God tur ønskes deg!

Her er ruta vi anbefaler
Her er ruta vi anbefaler

Skrevet av Kari Tveøy 2. desember 2020