Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Velkommen til årsmøte

Vi har årsmøte i Flammen 11. mars
Vi har årsmøte i Flammen 11. mars Foto: Kari Tveøy

Velkommen til årsmøte 11.mars 2021 kl. 18.00 i Storsalen, Kulturverket Flammen.  

Sak 1 Konstituering

Valg av dirigent

Valg av referent

Valg av to medlemmer til tellekorps

Valg av to medlemmer til underskrift av protokollen

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet

Saksopplysninger: I henhold til turlagets vedtekter skal tid og sted for årsmøte annonseres i lokalavisa innen 6 uker før årsmøte. Innkomne forslag skal være inne innen en måned før årsmøte.  Innkalling til årsmøte legges på lagets hjemmeside senest 14 dager før årsmøtedatoen. 

Styrets forslag til dagsorden

Sak 1        Konstituering
Sak 2        Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet
Sak 3   Årsmelding for 2020
Sak 4   Regnskap for 2020
Sak 5   Innkomne forslag 

Sak 6   Valg av styremedlemmer

Sak 7   Valg av valgkomite

Sak 3 Årsmelding for 2020

Saksdokumenter: Årsmelding 2020 er vedlagt.

Sak 4 Regnskap for 2020

Saksdokumenter: Regnskap 2020 (som er del av DNT OO sitt regnskap) er vedlagt

Sak 5 Innkomne forslag 

Sak 6 Valg av styremedlemmer

Saksdokumenter: Valgkomiteens innstilling vil foreligge på møtet.


Sak 7 Valg av valgkomite. Valgkomiteens innstilling vil foreligge på møtet.


Skrevet av Kari Tveøy 10. mars 2021