Turkameratene Nittedal Turlag søker kandidater til styret

På årsmøte i mars trenger vi flere styremedlemmer, og vi søker nå etter kandidater som kan bekle de ledige posisjonene.

Har du interesse for aktiviteter i skog og mark kan du bidra med dette i styret.  Alle i styret har egne ansvarsområder som de skal vedlikeholde og utvikle i tråd med planer og strategi.

TNT har ca. 2.000 medlemmer hvorav ca. 60 frivillige. Det arrangeres i et normal år mer enn 100 turer og aktiviteter, samt at det er dugnadsgjenger som vedlikeholder og oppretter nye stier, hogger ved og fyller opp de 7 vedbodene vi har i forbindelse med bålplassene i Nittedal.

Barnas Turlag er også en del av oss og de arrangerer turer og har aktiviteter for barn sommer som vinter.  

Synes du dette høres spennende ut så ta gjerne kontakt med en av oss i valgkomiteen inne  1. februar.

Med vennlig hilsen

Erik Andrew -Tlf 90693197, eller Kari Tveøy – Tlf 96174749, eller Birger Andersen – Tlf 92891190.

Skrevet av Jan Håvard Skjetne 11. januar 2022