Om Oss

Turkameratene Nittedal Turlag ble stiftet 8.oktober 2013. Siden 2010 har det eksistert en aktiv og engasjert turgruppe, Turkameratene, i Nittedal. Dette er et samarbeid mellom frivillige lag, enkeltpersoner og Nittedal kommune, og gruppen har både arrangert fellesturer og lagt til rette for at folk skal komme seg ut på tur på egenhånd. Det er med utgangspunkt i denne gruppen at Turkameratene Nittedal Turlag ble stiftet, som et lokallag under DNT Oslo og Omegn.

Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives.    

DNT medlemmer blir automatisk tilknyttet turlaget, dersom de bor i Nittedal kommune. 


Styret 2022/2023

Navn Verv Epost Telefon
Geir Bang Danielsen Leder ge-dan@frisurf.no 9920 7780
Guttorm Stormo Økonomi gutt-st@online.no 9326 6394
Jan-Håvard Skjetne Turer og friluftsarrangement janhavard@skjetne.com 9340 9191
Randi Smalås Media og kommunikasjon randismalas@gmail.com 9170 3323
Dag Helland Pettersen Dugnader dpette3@online.no 9015 2849
Frode Sandersen Merking, skilting stier Frode.Sandersen@ngi.no 9520 0615
Steffen Gunnerud Barnas Turlag steffen_gunnerud@hotmail.com 9731 8987
Anne Engan Varamedlem anne1gan@online.no 9286 1127
Morten Balle Varamedlem morten_balle@outlook.com 4502 4034
Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives. Styret i Turkameratene Nittedal Turlag