Om Oss

Turkameratene Nittedal Turlag ble stiftet 8.oktober 2013. Siden 2010 har det eksistert en aktiv og engasjert turgruppe, Turkameratene, i Nittedal. Dette er et samarbeid mellom frivillige lag, enkeltpersoner og Nittedal kommune, og gruppen har både arrangert fellesturer og lagt til rette for at folk skal komme seg ut på tur på egenhånd. Det er med utgangspunkt i denne gruppen at Turkameratene Nittedal Turlag ble stiftet, som et lokallag under DNT Oslo og Omegn.


Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives.    

DNT medlemmer blir automatisk tilknyttet turlaget, dersom de bor i Nittedal kommune. 


STYRET 2021

GEIR BANG DANIELSEN               Styreleder                                     ge-dan@frisurf.no                                       992 07 780

DAG HELLAND PETTERSEN        Dugnader                                      dpette3@online.no                                     901 52 849

FRODE SANDERSEN                       Stier                                               frode.sandersen@ngi.no                            952 00 615

DAG ERLANDSEN                            Marked og  media                       dagerlandsen0@gmail.com                       906 00 270

INA JERIJÆRVI                                Barnas Turlag                               inajerijaervi@gmail.com                           984 73 248

JAN HÅVARD SKJETNE                 Turansvarlig                                  janhavard@skjetne.com                           934 09 191

RANDI BANG                                     Varamedlem                                  bang.randi@gmail.com                             952 96 031

ANNE ENGAN                                    Varamedlem                                  anne1gan@online.no                                 928 61 127


Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives. Styret i Turkameratene Nittedal Turlag