Om Oss

Turkameratene Nittedal Turlag ble stiftet 8.oktober 2013. Siden 2010 har det eksistert en aktiv og engasjert turgruppe, Turkameratene, i Nittedal. Dette er et samarbeid mellom frivillige lag, enkeltpersoner og Nittedal kommune, og gruppen har både arrangert fellesturer og lagt til rette for at folk skal komme seg ut på tur på egenhånd. Det er med utgangspunkt i denne gruppen at Turkameratene Nittedal Turlag ble stiftet, som et lokallag under DNT Oslo og Omegn.


Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives.    

DNT medlemmer blir automatisk tilknyttet turlaget, dersom de bor i Nittedal kommune. 


Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives. Styret i Turkameratene Nittedal Turlag

Styret i 2016-2017


Dag Helland Pettersen (Styreleder),
dpette3@online.no, tlf 901 52 849

Milli Lilleeng (turer og arrangementer),
milli1482@gmail.com, tlf 469 24 676

Kari Tveøy (økonomi, markedsføring/kommunikasjon), 
karitv@online.no, tlf 951 74 749

Martin Veastad (kart, trygge skoleveier, tur-O), mveastad@online.no, tlf 900 44 431

Erik Andrew (kulturminner), eriandrew@gmail.com,
tlf 906 93 197

Frode Sandersen (stier), tlf 952 00 615
frode.sandersen@ngi.no

Tina Marie Kjerstad (Barnas turlag Nittedal)

tina.marie.kjerstad@gmail.com, tlf 47 61 06 16

Silje Høivangli (DNT Ung Nittedal)

silje.hoivangli@gmail.com, tlf 93 49 35 97

Styret i Turkameratene Nittedal Turlag jobber for å tilrettelegge for det enkle friluftslivet. Her er Milli Lilleeng ved rundløypa som turlaget har merket ved Varingskollen.
Styret i Turkameratene Nittedal Turlag jobber for å tilrettelegge for det enkle friluftslivet. Her er Milli Lilleeng ved rundløypa som turlaget har merket ved Varingskollen. Foto: Linda Rundquist Parr