Om Oss

Turkameratene Nittedal Turlag ble stiftet 8.oktober 2013. Siden 2010 har det eksistert en aktiv og engasjert turgruppe, Turkameratene, i Nittedal. Dette er et samarbeid mellom frivillige lag, enkeltpersoner og Nittedal kommune, og gruppen har både arrangert fellesturer og lagt til rette for at folk skal komme seg ut på tur på egenhånd. Det er med utgangspunkt i denne gruppen at Turkameratene Nittedal Turlag ble stiftet, som et lokallag under DNT Oslo og Omegn.


Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives.    

DNT medlemmer blir automatisk tilknyttet turlaget, dersom de bor i Nittedal kommune. 


STYRET 2020

BIRGER ANDERSEN                        Styreleder                                      andersen.birger@outlook.com              928 91 190

DAG HELLAND PETTERSEN        Dugnader                                       dpette3@online.no                                   901 52 849

ERIK ANDREW                                  Kulturminner                               eriandrew@gmail.com                            906 93 197

FRODE SANDERSEN                       Stier                                               frode.sandersen@ngi.no                           952 00 615

KARI TVEØY                                      Marked og  media                       karitv@online.no                                        951 74 749

INA JERIJÆRVI                               Barnas Turlag                               inajerijaervi@gmail.com                          984 73 248

GEIR BANG DANIELSEN               Turer                                               ge-dan@frisurf.no                                     992 07 780

LINN CECILIE STEFFEN               Administrasjon                             licestef@hotmail.com                                977 90 754

RANDI BANG                                    Varamedlem                                  bang.randi@gmail.com                              952 96 031

ANNE ENGAN                                   Varamedlem                                  anne1gan@online.no                                   928 61 127


Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives. Styret i Turkameratene Nittedal Turlag